Fiskevård

Ekologisk fiskevård för hållbar utveckling i och kring några av Smålands vackraste sjöar.

Slide 1

Fiskekort?

Var köper jag fiskekort? Se de platser som saluför våra fiskekort eller köp via ifiske.se

Djupkartor

Utöver våra prisvärda tryckta djupkartor kan vi även erbjuda digitala djupkartor till Lowrance ekolod över samtliga sjöar i vårt fiskevårdsområde.

Flugprovfiske Årån

Under tre år har det genomförts flugprovfiske i Årån. Tre helger i maj och två helger i september med fyra fiskare per dag. Något beslut om det även ska genomföras flugprovfiske 2018 är inte tagit. Ev beslut tas runt nyår.

Bilder!

Vill du visa din fångst eller se bilder från området klicka här.

Vid årsmötet 2017 beslutades att ersättningen för fångad/skjuten mink höjs till 200 kr/mink för att stimulera till ökad jakt på mink inom fiskevårdsområdet.