Flugprovfiske Årån

Årån är ett strömmande vatten som ingår i fiskevårdsområdet och som varit fredat för fiske sedan bildandet av fiskevårdsområdet 1992. Under 2015, 2016 och 2017 har möjlighet erbjudits att delta i flugprovfiske i Årån som ”catch and release” för att få en bättre kunskap i hur öringbeståndet ser ut i Årån. Deltagarantalet har varit maximerat till 4 fiskande personer per dag. Provfisket har genomförts under tre helger i maj och två helger i september.

Något beslut om provfiske kommer att ske 2018 är inte fattat. Eventuellt beslut tas vid nyår.

Det går bra att skicka in en intresseanmälan för eventuellt flugprovfiske under 2018.

Intresseanmälan görs till info@rymmenfiske.se

Strömmande sträcka i Årån

Strömmande sträcka i Årån