Fiskevårdsområdet

Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars fiskevårdsområdesförening (fvof) bildades 27 januari 1992. Syftet med att bilda fiskevårdsområdet var att få en ordnad förvaltning av fisket i sjöarna och att kunna erbjuda allmänheten fiske genom säljande av fiskekort. Tidigare hade fisket varit förbehållet fiskerättsinnehavarna i sjöarna. Föreningens avkastning ska användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna fvo. Fiskevårdsföreningen jobbar för att skapa fria vandringsvägar för fisken mellan sjöarna.

I fvo ingår sjöarna Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln, Lången, Svartsjön, Feresjön, Flaken, Rickelsbodasjön, Osbrogöl samt Osån och Årån. Sjöarna ingår i Lagans vattensystem och omges till största delen av skogsmark. Den totala vattenarealen är 2396 hektar för fvo.

Styrelsen för fiskevårdsområdesföreningen består av:

 • Leif Nygren Ordf
 • Tomas Rahm V Ordf
 • Fredrik Roos Sekr
 • Margaretha Lindahl Kassör
 • Karolina Lidåker
 • Magnus Andersson
 • Kennerth Arvidsson
 • Fredrik Nilsson
 • Mattias Einarsson
 • Ulrik Svensson suppl
 • Lars Einarsson Suppl
 • Barbro Carlsson suppl

De aktiviteter som genomförts och genomförs för utveckling av fvo är:

 • Försäljning av fiskekort
 • Utsättning av ål har skett årligen sedan 1993
 • Delaktiga i projektering och genomförande av fiskvägar vid kraftverken
 • Skapande och underhåll av båtiläggningsplatser
 • Provfiske
 • Upprättande av förvaltning och utvecklingsplan för fvo
 • Upprättande av djupkartor
 • Utbildning av fisketillsyningsmän och tillsyn av fisket