Fiskekort&regler

Det finns möjlighet att köpa dygnskort, veckokort, årskort samt familjeårskort för fiske inom fiskevårdsområdet. Tre områden är i dagsläget avstängda för fiske inom fiskevårdsområdet. Fiskeförbudet gäller1) i Osån, från kraftverksdammen och 50 meter nedanför landsvägsbron i Ohs, 2) i Osån, vid Åtorpet, 100 m ovanför och 100 m nedanför bron, 3) i Årån, från kraftstationen i Värmeshult till bron vid Åråns utlopp i Furen.

Fiskeförbud råder vid Osåns mynning i sjön Lyen under tiden 1 mars-31 maj. (Lektid) Fiskeförbudet råder i Osåns mynning och 300 meter ut i sjön samt upp i ån ca 1 km.

Läs mer under flikarna fiskekort respektive regler