Fiskekort

Fiskekort för handredskap

Priser
Dygnskort 60 kr
Veckokort 250 kr
Årskort 500 kr
Familjeårskort 550 kr

Fiskekort via ifiske.se

Försäljningsställen fiskekort
Oljeshejkerna Johnsson, Videg. 2 Alvesta, 0472-145 75
Coop Nära, Centrumv. 8  Bor, 0370-650022
Frendo Lammhultsmacken, Jönköpingsv. 14 Lammhult, 0472-260700
XL-Bygg Moheda Järnhandel, Växjövägen 13, Moheda, 0472-714 50
Direkten, Växjövägen 16, Moheda, 0472-71520
ICA Nära, Alvestav. 15 Rydaholm, 0472-209 20
Rydaholms Järnhandel, Järnvägsg. 12, Rydaholm, 0472-208 65

Andersson Thomas, Svansholmen Rydaholm, 0370-655017
Arvidsson Kennerth, Hullevik Moheda, 073-3677105
Carlsson Barbro, Lyåsa Norregård Lammhult, 0472-266043 och 070-5628586
Einarsson Lars, Skaftarp Rydaholm, 027-5854241
Hansson Sven-Erik, Ohs, 073-1837171
Lindahl Margaretha, Tuddabo, Bor, 070-6844257
Magnusson David, Värmeshult, Bor, 070-3429674
Nilsson Fredrik, Solbacken Gällaryd, Bor, 070-6758289
Nygren Leif, Gunnamo, Bor, 0370-651063 och 070-2030177
Roos Fredrik Kexås Moheda 070-6891378

Fiskekort via ifiske.se