Hultasjön

Areal: 260 hektar
Max djup: 3,5 m
Medeldjup: 2,4 m
Höjd över havet: 175,1 möh

Beskrivning: Hultasjön är belägen 4 km öster om Gällaryd på gränsen till Kronobergslän. Sjön är humös och måttligt näringsrik. Omgivningarna domineras till stor del av skogsmark med inslag av sankmark. Merparten av stränderna runt sjön är steniga. Fiskarter som kan förväntas finns i sjön: Gös, gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, gärs, lake, ruda, sutare och ål.

Båtiläggningsplats: Båtiläggningsplats finns i norra änden vid Dammabro men är endast tillgänglig för små båtar.