Kätteln

Areal: 160 hektar
Max djup: 13,8 m
Medeldjup: 1,8 m
Höjd över havet: 170,7 möh

Beskrivning: Kättlen är belägen 8 km norr om Rydaholm mellan sjöarna Rymmen och Lången. Sjön är humös och måttligt näringsrik. Omgivningarna domineras till stor del av skogsmark med mindre inslag av åkermark. Merparten av stränderna runt sjön är steniga. Fiskarter som kan förväntas finnas i sjön: Gös, gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, gärs, lake, ruda, sutare och ål.

Båtiläggningsplats: Båtiläggningsplats finns i sydöstra delen av sjön Kätteln strax norr om Skaftarps by.