Lången

Areal:  370 hektar
Maxdjup: 12,4 m
Medeldjup: 2,9 m
Höjd över havet: 168,3 möh

 

Beskrivning:Lången är belägen strax söder om Gällaryd. Sjön är humös och måttligt näringsrik. Omgivningarna domineras till stor del av skogsmark med en del inslag av åkermark. Merparten av stränderna runt sjön är steniga. Provfiske är utfört 2004 och 2016. Fiskarter som finns i sjön: , Gös, gädda,  abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, gärs, lake, ruda, sutare och ål. Sik och Siklöja har funnits i sjön tidigare men det är osäkert om de finns kvar.

Båtiläggningsplats: finns i södra änden på sjön vid Skaftarps kvarn
.