Lyen

Areal: 390 hektar
Max djup: 17,8 m
Medeldjup: 3,8 m
Höjd över havet: 175,4 möh

Beskrivning: Lyen är belägen 4 km öster om Gällaryd på gränsen till Kronobergslän. Sjön är humös och måttligt näringsrik. Omgivningarna domineras till stor del av skogsmark med mindre inslag av åkermark. Översvämningsmarker finns vid bla vid Osåns utlopp. Merparten av stränderna runt sjön är steniga. Provfiske är utfört 2004och 2015. Fiskarter som finns i sjön: Gös, gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, gärs, lake, ruda, sutare och ål. Sik och Siklöja har funnits i sjön tidigare men det är osäkert om de finns kvar. Provfiske är genomfört i Lyen 2004 och 2015.

Båtiläggningsplats: Båtiläggningsplats finns i norra änden vid Sanden och en mindre i södra änden vid Dammabro för små båtar.

Lyen