Övriga sjöar

Övriga sjöar består av Svartsjön, Feresjön, Flaken, Rickelsbodasjön samt Osbrogöl. Arealen sammanlagt på sjöarna är ca 75 hektar. Och djupast är Flaken med ett max djup på 10 m.

Båtiläggningsplats: Båtiläggningsplats finns vid Getaspången väg mellan Strömhult-Madebråten.