Rymmenfiske.se 5 Okategoriserade 5 Redovisning av moms för fiskerättsinnehavare 2022
Redovisning av moms för fiskerättsinnehavare 2022
18 januari 2023
Nu finns redovisningen av föreningens moms för 2022 presenterad under fliken fiskevattenägare/redovisa moms/andel. Då det fördelade vinstandelen inte för någon andelsägare överstiger 600 kr, finns inte någon skyldighet att redovisa vinst i deklarationen för någon andelsägare. 

Aktuellt hos oss

Flugprovfiske Årån 2023

Flugprovfiske Årån 2023

Styrelsen för fiskevårdsområdet har beslutat att genomföra flugprovfiske i Årån 2023. Du hittar mer information under "Fiska hos oss / flugprovfiske...

Underhåll av båtiläggningsplatser

Underhåll av båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...