Rymmenfiske.se 5 Okategoriserade 5 Redovisning av moms för fiskerättsinnehavare
Redovisning av moms för fiskerättsinnehavare
17 januari 2022
Nu finns redovisningen av föreningens moms presenterad under fliken fiskevattenägare/redovisa moms/andel. Då det fördelade vinstandelen inte för någon andelsägare överstiger 600 kr, finns inte någon skyldighet att redovisa detta i deklarationen för någon andelsägare. 

Aktuellt hos oss

Flugprovfiske 2022

Flugprovfiske 2022

Det finns nu datum beslutade för flugprovfiske i Årån under 2022. Du hittar datumen under "Fiska hos oss / flugprovfiske i Årån"

Underhåll av båtiläggningsplatser

Underhåll av båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...