Rymmenfiske.se 5 Okategoriserade 5 Studieresa Fiskerättsägarna
Studieresa Fiskerättsägarna
11 augusti 2023

Lördag 16 sept genomförs en studieresa för fiskerättsägarna i fiskevårdsområdet. Samling 07.30 vid församlingshemmet i Gällaryd. Anmälan till Fredrik Roos 070-6891378 eller Karolina Lidåker , lidaker@gmail.com. Platserna är begränsade, först till kvarn!

Länk till inbjudan

Aktuellt hos oss

Underhåll av båtiläggningsplatser

Underhåll av båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...

Biotopvård i Årån vid Edskvarn

Biotopvård i Årån vid Edskvarn

Arbetet med biotopvårdande åtgärder i Årån vid Edskvarn slutfördes under sensommaren 2015 med att stenar har lagts tillbaka i åfåran i anslutning...