Rymmenfiske.se 5 Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområde

I vårt FVO ingår sjöarna Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln, Lången, Svartsjön, Feresjön, Flaken, Rickelsbodasjön, Osbrogöl samt Osån och Årån. Sjöarna ingår i Lagans vattensystem och omges till största delen av skogsmark. Den totala vattenarealen är 2396 hektar för fvo.

 

Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars fiskevårdsområdesförening (fvof) bildades 27 januari 1992. Syftet med att bilda fiskevårdsområdet var att få en ordnad förvaltning av fisket i sjöarna och att kunna erbjuda allmänheten fiske genom säljande av fiskekort. Tidigare hade fisket varit förbehållet fiskerättsinnehavarna i sjöarna. Föreningens avkastning ska användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna fvo. Fiskevårdsföreningen jobbar för att skapa fria vandringsvägar för fisken mellan sjöarna.

De aktiviteter som genomförts och genomförs för utveckling av fVO är.

 

  • Försäljning av fiskekort
  • Utsättning av ål har skett årligen sedan 1993
  • Delaktiga i projektering och genomförande av fiskvägar vid kraftverken
  • Skapande och underhåll av båtiläggningsplatser
  • Provfiske
  • Upprättande av förvaltning och utvecklingsplan för fvo
  • Upprättande av djupkartor
  • Utbildning av fisketillsyningsmän och tillsyn av fisket

Styrelsen för fiskevårdsområdesföreningen

Fredrik Roos

Ordförande

Tomas Rahm

Vice Ordförande

Margaretha Lindahl

Kassör

Karolina Lidåker

Ledamot

Magnus Andersson

Ledamot

Kennerth Arvidsson

Ledamot

Fredrik Nilsson

Ledamot

Mattias Einarsson

Ledamot

Bengt Einarsson

Sekreterare

Peter Weihed

Suppleant

Lars Einarsson

Suppleant

Barbro Carlsson

Suppleant

Vill du köpa fiskekort?

Vart kan jag köpa fiskekort?  Hos oss kan du köpa ditt fiskekort direkt via Ifiske.se eller på några av våra utvalda återförsäljare. Vi tillhandahåller fyra olika typer av fiskekort, ta reda på mer via länken nedan.

Fiska hos oss

Funderar du på att besöka vårt fiskevårdsområde?
Ta del av våra fiskeregler via länken nedan.