Båtiläggningsplatser

Inom fiskevårdsområdet finns det 7 stycken iordningställda platser för båtiläggning.

 1. Sanden vid norra änden på sjön Lyen, öster om Osåns utlopp. Infart från vägen Gunnamo-Blekemo
 2. Dammabro, in/utloppet mellan sjöarna Lyen och Hultasjön.  Vägen mellan Gällaryd och Strömhult. Det går bara att lägga i mindre båtar vid iläggningsplatsen.
 3. Getaspången vid inloppet i Rickelsbodasjön. Vägen mellan Strömhult-Madebråten
 4. Svansholmen vid sjön Rymmens västra strand mellan Svansholmen och Högakull. Vägen mellan Ivars och Tagel.
 5. Skaftarps kvarn vid södra änden på sjön Lången. Vägen mellan Gällaryd och Horda, infart söder om Skaftarps kvarn.
 6. Tagel vid sjön Rymmens södra ände.  Infart norr om Tagels gård
 7. Kätteln sydöstra delen norr Skaftarps by
 • Tänk på att parkera bil o trailer så att andra kan komma fram.
 • Lämna området som du själv vill finna det när du kommer.
 • Ta med dig allt skräp när du lämnar platsen.—
 • Rensa fisk på avsides ställe.