Rymmenfiske.se 5 Båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatser i fiskevårdsområdet

Våra Båtiläggningsplatser

Inom fiskevårdsområdet finns det 7 stycken iordningställda platser för båtiläggning.

Norra lyen

Sanden vid norra änden på sjön Lyen, öster om Osåns utlopp. Infart från vägen Gunnamo-Blekemo

Dammabro

Dammabro, in/utloppet mellan sjöarna Lyen och Hultasjön. Vägen mellan Gällaryd och Strömhult. Det går bara att lägga i mindre båtar vid iläggningsplatsen.

Rickelbodasjön

Getaspången vid inloppet i Rickelsbodasjön. Vägen mellan Strömhult-Madebråten

Svansholmen

Svansholmen vid sjön Rymmens västra strand mellan Svansholmen och Högakull. Vägen mellan Ivars och Tagel.

Skaftarps kvarn

Skaftarps kvarn vid södra änden på sjön Lången. Vägen mellan Gällaryd och Horda, infart söder om Skaftarps kvarn.

Tagel

Tagel vid sjön Rymmens södra ände. Infart norr om Tagels gård

Kätteln

Kätteln sydöstra delen norr Skaftarps by

ATT TÄNKA PÅ!

• Tänk på att parkera bil o trailer så att andra kan komma fram.

• Lämna området som du själv vill finna det när du kommer.

• Ta med dig allt skräp när du lämnar platsen.—

• Rensa fisk på avsides ställe.

Våra Båtiläggningsplatser

Inom fiskevårdsområdet finns det 7 stycken iordningställda platser för båtiläggning.

Norra lyen

Sanden vid norra änden på sjön Lyen, öster om Osåns utlopp. Infart från vägen Gunnamo-Blekemo

Dammabro

Dammabro, in/utloppet mellan sjöarna Lyen och Hultasjön. Vägen mellan Gällaryd och Strömhult. Det går bara att lägga i mindre båtar vid iläggningsplatsen.

Rickelbodasjön

Getaspången vid inloppet i Rickelsbodasjön. Vägen mellan Strömhult-Madebråten

Svansholmen

Svansholmen vid sjön Rymmens västra strand mellan Svansholmen och Högakull. Vägen mellan Ivars och Tagel.

Kätteln

Kätteln sydöstra delen norr Skaftarps by

Skaftarps kvarn

Skaftarps kvarn vid södra änden på sjön Lången. Vägen mellan Gällaryd och Horda, infart söder om Skaftarps kvarn.

Tagel

Tagel vid sjön Rymmens södra ände. Infart norr om Tagels gård

ATT TÄNKA PÅ!

• Tänk på att parkera bil o trailer så att andra kan komma fram.

• Lämna området som du själv vill finna det när du kommer.

• Ta med dig allt skräp när du lämnar platsen.—

• Rensa fisk på avsides ställe.