Rymmenfiske.se 5 Redovisa moms/andel

Redovisa moms/andel

Här hittar du

Underlag för redovisning av moms/andel

Fiskevårdsföreningen är en föreningsförvaltad samfällighet enligt beslut från Skatteverket. Det innebär att varje fiskerättsägare inom fvof är delägare i samfälligheten och ska redovisa sin andel av resultat och moms, i egen deklaration. Fiskerättsägarna har dock skyldighet att redovisa intäkt först då den egna vinstandelen överstiger 600 kr per fastighet och år. Från och med 2023 är fiskevårdsföreningen  momsregistrerad med blandad verksamhet. Det innebär att föreningen momsdeklarerar för utgående moms på intäkter och ingående moms på kostnader som rör fiskekortsförsäljning. Fiskerättsägarna redovisar ingående moms för övriga delar.

Årligen kommer fiskerättsägarnas andel av momsen att redovisas på den här sidan.

Då det fördelade vinstandelen 2023 inte för någon andelsägare överstiger 600 kr, finns inte någon skyldighet att redovisa detta i deklarationen för någon andelsägare. 
Underlag för redovisning av moms/andel 2021

Ladda ner dokumentet för deklarationen här.

Underlag för redovisning av moms/andel 2022

Ladda ner dokumentet för deklarationen här.

Underlag för redovisning av moms/andel 2023

Ladda ner dokumentet för deklarationen här.