Rymmenfiske.se 5 Redovisa moms/andel

Redovisa moms/andel

Här hittar du

Underlag för redovisning av moms/andel

Fiskevårdsföreningen är en föreningsförvaltad samfällighet enligt beslut från Skatteverket. Det innebär att varje fiskerättsägare inom fvof är delägare i samfälligheten och ska redovisa sin andel av resultat och moms, i egen deklaration. Fiskerättsägarna har dock skyldighet att redovisa intäkt först då den egna vinstandelen överstiger 600 kr per fastighet och år. För momsregistrerad näringsverksamhet ska utgående och ingående moms redovisas från första kronan. Årligen kommer fiskerättsägarnas andel av momsen att redovisas på den här sidan.

Då det fördelade vinstandelen 2021 inte för någon andelsägare överstiger 600 kr, finns inte någon skyldighet att redovisa detta i deklarationen för någon andelsägare. 
Underlag för redovisning av moms/andel 2021

Ladda ner dokumentet för deklarationen här.

Underlag för redovisning av moms/andel 2022

Ladda ner dokumentet för deklarationen här.