Rymmenfiske.se 5 Fiskeregler

Fiskeregler

Fiskeförbud

1.

Fiskeförbud gäller i Osån, från kraftverksdammen och 50 meter nedanför landsvägsbron i Ohs.

2.

Fiskeförbud gäller i Osån, vid Åtorpet, 100 m ovanför och 100 m nedanför bron

3.

Fiskeförbud gäller i Årån, från kraftstationen i Värmeshult till bron vid Åråns utlopp i Furen.

4.

Fiskeförbud vid Osåns mynning i sjön Lyen under tiden 1 mars-31 maj. Osåns mynning och 300 meter ut i sjön samt upp i ån ca 1 km.

Fiskeregler

Fiskekort gäller enbart för handredskap och finns som dygnskort, veckokort samt års- och familjeårskort. Familjeårskort gäller för egna barn upp till 18 år (barn under 16 år fiskar fritt). 

Fiskekortet är en personlig handling och får ej överlåtas, ska alltid medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan. Fiske för försäljning är förbjudet. 

2 (två) handredskap får användas av den fiskande.

Vid fiske från båt gäller dock max 4 (fyra) handredskap, oavsett antalet personer i båten. 

Angelfiske endast från is, max 10 (tio) angel.


För att säkerställa framtida fiskbestånd gäller:

  • För gädda minimimått 50 cm och maximimått 75 cm.
  • För gös maximimått 60 cm.
  • Fångstbegränsning, max 4 st gösar och 4 st gäddor per dygn.