Redovisning av moms för fiskerättsinnehavare

Nu finns redovisningen av föreningens moms presenterad under fliken fiskevattenägare/redovisa moms/andel. Då det fördelade vinstandelen inte för någon andelsägare överstiger 600 kr, finns inte någon skyldighet att redovisa detta i deklarationen för någon...

Se hela inlägget