Rymmenfiske.se 5 Nyheter för FVO 5 Underhåll av båtiläggningsplatser
Underhåll av båtiläggningsplatser
25 december 2021

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Aktuellt hos oss

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...

Biotopvård i Årån vid Edskvarn

Biotopvård i Årån vid Edskvarn

Arbetet med biotopvårdande åtgärder i Årån vid Edskvarn slutfördes under sensommaren 2015 med att stenar har lagts tillbaka i åfåran i anslutning...

Fisketillsyn

Fisketillsyn

Fisketillsynen bedrivs under hela året utav 13 utbildade fisketillsyningsmän i våra vatten.  Överträdelse av fiskebestämmelserna kommer att...