Rymmenfiske.se 5 Biotopsvård 5 Biotopvård i Årån vid Edskvarn
Biotopvård i Årån vid Edskvarn
14 augusti 2014

Arbetet med biotopvårdande åtgärder i Årån vid Edskvarn slutfördes under sensommaren 2015 med att stenar har lagts tillbaka i åfåran i anslutning till väg 27. Sedan tidigare har betongtrösklar tagits bort vid dammfästet vid Edskvarn. Arbetet följer det beslut som tagits av Mark och miljödomstolen.

Aktuellt hos oss

Studieresa Fiskerättsägarna

Studieresa Fiskerättsägarna

Lördag 16 sept genomförs en studieresa för fiskerättsägarna i fiskevårdsområdet. Samling 07.30 vid församlingshemmet i Gällaryd. Anmälan till...

Underhåll av båtiläggningsplatser

Underhåll av båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...