• Biotopvård i Årån vid Edskvarn

    Posted on augusti 14, 2014 by in Okategoriserade

    Arbetet med biotopvårdande åtgärder i Årån vid Edskvarn slutfördes under sensommaren 2015 med att stenar har lagts tillbaka i åfåran i anslutning till väg 27. Sedan tidigare har betongtrösklar tagits bort vid dammfästet vid Edskvarn. Arbetet följer det beslut som tagits av Mark och miljödomstolen.

Comments are closed.