Rymmenfiske.se 5 Fisketillsyn 5 Fisketillsyn
Fisketillsyn
31 januari 2013

Fisketillsynen bedrivs under hela året utav 13 utbildade fisketillsyningsmän i våra vatten. 

Överträdelse av fiskebestämmelserna kommer att beivras

Aktuellt hos oss

Studieresa Fiskerättsägarna

Studieresa Fiskerättsägarna

Lördag 16 sept genomförs en studieresa för fiskerättsägarna i fiskevårdsområdet. Samling 07.30 vid församlingshemmet i Gällaryd. Anmälan till...

Underhåll av båtiläggningsplatser

Underhåll av båtiläggningsplatser

Båtiläggningsplatserna vid Tagel och Svansholmen har under senaste veckan grusats upp för att vara redo inför nytt år och fler besökare.

Skottpengar på mink

Skottpengar på mink

För mink som fångats eller skjutits i vattendrag inom fiskevårdsområdet erhålls 300 kr per uppvisad mink. Om du vill erhålla ersättning kontakta...