Rymmen

Areal: 1070 hektar
Maxdjup: 12,1 m
Medeldjup: 3,7 m
Höjd över havet: 175,5 möh

Beskrivning:Rymmen är belägen 5 km nordost om Rydaholm på gränsen till Kronobergslän. Sjön är humös och mindre näringsrik. Omgivningarna domineras till stor del av skogsmark med mindre inslag av åkermark. Översvämningsmarker finns i sjöns södra delar i form av sankmarker. Merparten av stränderna runt sjön är steniga. Provfiske är utfört 2004 och 2014. Fiskarter som finns i sjön:  Gös, gädda,  abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, gärs, lake, ruda, sutare och ål. Sik och Siklöja har funnits i sjön tidigare men det är osäkert om de finns kvar.

Båtiläggningsplats: finns vid mellersta delen mellan Svansholmen och Högakull samt i södra änden vid Tagel.

DSC_0360